Onze diensten

Vacature

Vrijwilliger

Heeft u een bijzonder talent? Een leuke hobby? En wilt u deze samen uitoefenen met een van onze bewoners of deelnemers dagbehandeling? Word dan vrijwilliger!

Jong dementerenden

Bij dagbehandeling van Bruggerbosch komen dagelijks zo'n 11 jong dementerenden. Bruggerbosch biedt deze deelnemers meer dan alleen opvang. Er worden namelijk speciale activiteiten en begeleiding aangeboden voor zowel deelnemers als hun familie of relatie. 

De activiteiten en therapieën die geboden worden hebben als doel bestaande vaardigheden te activeren en op peil te houden. Hierdoor kunnen jong dementerenden zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven wonen. De activiteiten bestaan onder andere uit:

  • muziektherapie;
  • lichamelijke activiteiten (o.a. sportschool of zwemmen); 
  • verschillende speciale activiteiten afgestemd op het geestelijk en lichamelijk vermogen van de deelnemer. De activiteiten worden individueel en in groepsverband gegeven. Denk daarbij aan geheugentraining, maar ook aan koken, bakken, tuinieren, gezelschapsspellen doen, wandelen of steppen.

Het uitgangspunt van de activiteiten is vooral positief inspelen op vaardigheden die de deelnemers nog wél beheersen. Hierdoor:

  • bevordert het zelfvertrouwen en het zelfrespect;
  • bevordert het gevoel van eigenwaarde;
  • is de deelnemer langer in staat zelfstandig te blijven functioneren.

De ontwikkelingen van de deelnemer worden in het Multidisciplinair Team (MDO) besproken. Als het nodig is worden activiteiten en therapieën aangepast. Dit gebeurt altijd in afstemming met de deelnemer en zijn of haar relatie. 

Gespreksgroepen jong dementerenden
Het sociale leven speelt binnen de groep jong dementerenden een grote rol. Specifieke onderwerpen als verwerkingsproblematiek worden onder de aandacht gebracht tijdens de bijeenkomsten van de gespreksgroep. Maar ook in de zogenaamde ‘lotgenoten gespreksgroep’ komt dit aan de orde. Deze gepreksgroep heeft als doel onderling ervaringen uit te wisselen waardoor herkenning en erkenning ontstaat. Deze activiteit wordt geleid door Maatschappelijk Werk en een psycholoog van Bruggerbosch.